Formulár – výber zdravotníckej pomôcky – poďakovanie

Ďakujeme za vašu správu.

Vašu požiadavku sme zaznamenali a neodkladne Vás budeme kontaktovať.

V prípade akýchkoľvek Vašich otázok Nás kontaktujte na e-mailovej adrese dopyt@zdravotnickepomocky.eu alebo na tel. čísle 0911333455 v čase od 8.00 do 15.00.

V prípade ak sa nám nemôžete dovolať vybavujeme iného klienta a Vás budeme neodkladne kontaktovať telefonicky v čo najkratšom možnom čase.

Ďakujeme za Vašu objednávku s pozdravom team zdravotnickepomocky.eu

zdravotnícke pomôcky