Pásové schodolezy

  • Pásový schodolez LG 2004

    Pásový schodolez je určený pre osoby pohybujúce sa na invalidných vozíkoch, ktoré potrebujú prekonávať architektonické prekážky.